For dig der er

Ejendoms­mægler

Har du færre handler end 6 pr. måned?

Har du for mange handler til 1 sagsbehandler og for få til 2?

Er din sagsbehandler fraværende på grund af barsel, sygdom, ferie eller andet?

Skal din faste udgift til en sagsbehandler ændres til en variabel udgift, der er proportional med antallet af handler?

Så tilbyder jeg skræddersyet outsourcing af førsalg, eftersalg, sælgerberigtigelser samt udarbejdelse af købsaftaler – enten som generel outsourcing af alle sager eller som delvis outsourcing af enkeltsager.

Jeg styrer alle de nødvendige processer for en succesfuld sagsbehandling, herunder korrespondance med sagens parter og professionelle aktører. Og altid med en personlig og nærværende kundekontakt.

Da ovennævnte opgaver naturligvis tilpasses den enkelte mæglers specifikke behov, bedes du kontakte mig, for nærmere aftale om opgaver og pris.

Foto af dør i Køge bymidte
Foto af dør i Køge
For dig der er

Advokat

Mangler du en god samarbejdspartner, der kan overtage berigtigelsen af handlen, når denne er forhandlet på plads med mægler?

Er advokatsekretæren fraværende på grund af barsel, sygdom, ferie eller andet?

Eller er det bare svært et finde en ny sekretær?

Så kan jeg sørge for tinglysning af skøde, korrespondance med mægler og banker samt sørge for udarbejdelse af refusionsopgørelse og frigivelse af de deponerede midler/afslutning af handlen. Dette kan foregå i direkte kontakt til kunden eller som underleverandør, hvor det er dig, der har kundekontakten.

Arbejdet udføres professionelt, effektivt og på et højt fagligt niveau med fokus på at opnå glade og tilfredse kunder.

Kontakt mig venligst for nærmere aftale om specifikke opgaver og pris.

Kunderne siger

Reagerer hurtigt

Kære Christina, tusind tak for et godt samarbejde i forbindelse med købet af huset i Greve. Til trods for, at sagen ikke var helt let, var jeg aldrig i tvivl om din kompetence. Du var altid let at få kontakt med på såvel telefonen som på mail og du reagerede altid inden for et par timer. Du er flittig, er fokuseret på de vigtige detaljer, har overblik og er hurtig til at reagere.
Susanne, Greve

Professionel håndtering

Jeg kan varmt anbefale Christina/Skødeogbolighandel. Hun fik min familie og jeg godt gennem købet af vores nye bolig. Da, der opstod lidt udfordringer med sælger inden overdragelsen var Christina hurtig og meget professionel i hendes håndtering af sagen. Det satte vi stor pris på.
Mia og Henrik, Greve

God sparring

Vi har været meget glade for din sparring og det er allerede andet hussalg vi gør brug af din hjælp.
Du har været hurtig til at svare og taget alle vores små og store problemer/spørgsmål seriøst.
Og selv da vores huskøb udviklede sig til at være væsentligt mere kompliceret end vi oprindeligt troede og der dukkede alverdens små problemer henad vejen op, så hjalp du os hele vejen til endelig indflytning.
Caroline, Solrød Strand

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til analyse af vores trafik. Vi deler også dine oplysninger om brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. View more
Cookies settings
OK
Afvis
Privatlivspolitik & Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Bygninger i Køge kyst - hjælp til køberrådgivning

Persondatapolitik og cookies

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet. Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores ydelser. Når du indgår i et kundeforhold med os, har vi behov for yderligere oplysninger. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning. Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter. Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os. Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os ved at kontakte os. Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.    
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning 
i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
Save settings
Cookies settings