Velkommen til  

en tryg og sikker
bolighandel

Med en køberrådgiver, der kun varetager dine interesser,
kommer du trygt og sikkert igennem dit boligkøb

Velkommen til  

en tryg og sikker
bolighandel

Med en køberrådgiver, der kun varetager dine interesser,
kommer du trygt og sikkert igennem dit boligkøb

Skøde og Bolighandel

Du skal vælge mig, 
fordi …

Hos Skøde og Bolighandel får du en kompetent køberrådgiver med mange års erfaring. Jeg er med dig i hele købsprocessen og min fornemmeste opgave er, at give dig tryghed igennem hele forløbet.

Jeg er din rådgiver i hele processen, sagen bliver ikke overdraget til andre midt i forløbet.

Ingen handel – ingen regning. Såfremt handlen ikke falder på plads, modtager du ingen regning fra mig.

Jeg er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og er dermed ansvarsforsikret hos HDI Forsikring. 

Husk at få købsaftalen gjort betinget af din køberrådgivers godkendelse af handlen i sin helhed, inden du skriver under på denne.

Christina Lehrmann - Indehaver, ejendomsmægler MDE og certificeret køberådgiver

Christina Lehrmann

Jeg er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet i ejendomsmæglerbranchen i mere end 25 år og har derfor et dybtgående kendskab til alle aspekter af en ejendomshandel.

Jeg tilbyder:

Køge by - gamle bygninger gavl

Komplet køberrådgivning inkl. skøde og refusionsopgørelse:

Pris inkl. moms

kr. 8.500

Køge Kyst - køb ny lejlighed

Skøde og refusionsopgørelse – ingen rådgivning:

Pris inkl. moms

kr. 5.000

Køge by - set fra oven - tagene i Køge bymidte

Skøde – Skilsmisse/Familieoverdragelse:

Pris inkl. moms

kr. 4.000

Kunderne siger

Rigtig god oplevelse

Det har været en rigtig god oplevelse og vi har været meget tilfredse med Christinas arbejde. Christina svarer hurtigt tilbage både på mail eller opkald. Som unge og førstegangskøbere har Christina været rigtig god til at forklare de ting vi har været i tvivl om. Vi vil klart anbefale hende😊
Cecilie og Kevin, Herfølge

God vejledning

Forløbet har været en super god oplevelse. Christina har styr på det hele, og vi har løbende fået god info og vejledning.
Det har været let at overgive tingene til Christina, og vide at, vi ikke skulle tænke på alt papirarbejdet i forbindelse med købet af ejendommen.
Jan og Annette, Nexø

Hurtig og effektiv

Vi har været yderst tilfredse med forløbet. Du har været både hurtig og effektiv i hele forløbet i vores køb af sommerhus. Det har været nemt at få fat i dig når vi har haft nogle spørgsmål og vi har ikke et øjeblik været i tvivl om at der var styr på sagen.
Jeanette og Peter, Idestrup

Christina Lehrmann

Køberrådgiver med mange års erfaring

Jeg er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet i ejendomsmæglerbranchen i mere end 25 år og har derfor et dybdegående kendskab til alle aspekter af en ejendomshandel.

Herudover har jeg i mange år lavet køberrådgivning og blev i 2015 certificeret køberrådgiver hos Dansk Ejendomsmæglerforening.

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til analyse af vores trafik. Vi deler også dine oplysninger om brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. View more
Cookies settings
OK
Afvis
Privatlivspolitik & Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Bygninger i Køge kyst - hjælp til køberrådgivning

Persondatapolitik og cookies

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet. Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores ydelser. Når du indgår i et kundeforhold med os, har vi behov for yderligere oplysninger. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning. Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter. Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os. Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os ved at kontakte os. Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.    
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning 
i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
Save settings
Cookies settings